หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (15/9/54)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 19/09/54 06.30 น. ผู้อ่าน : 2255 คน

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2554  ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ณ ห้องประชุมศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา  การประชุมครั้งนี้  นพ.ศิริชัย ลีวรรณนภาใส นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสงขลา ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริหารการพัฒนาสุขภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นประธานที่ประชุม

 

เอกสารแนบ...Click !!!

·         หนังสือเชิญประชุม

·         สรุปการประชุม

·         ความก้าวหน้าในการจัดทำ Service Plan ใน 14 จังหวัดภาคใต้

เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (15/9/54), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (15/9/54), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (15/9/54), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง เครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าในการพัฒนางานด้านสุขภาพของเครือข่ายเภสัชกร 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้  (15/9/54), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317