หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   รับชมการดำเนินรายการเรื่อง “ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์จะพัฒนาให้คุ้มค่าและยั่งยืนได้อย่างไร" ดำเนินรายการโดย นพ.สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา ผู้อำนวยการ รพ.ยะหริ่ง (26/5/53)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 07/06/53 21.20 น. ผู้อ่าน : 2888 คน

วันที่ 26 พ.ค. 2553  ในเวทีมหกรรมคุณภาพและนวัตกรรมด้านสุขภาพ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2553 ณ โรงแรม ซีเอส ปัตตานี  จัดโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  กิจกรรมน่าสนใจกิจกรรมหนึ่งก่อนพิธีมอบรางวัลผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลต่าง ๆ เป็นการเสวนาเรื่อง  “ระบบบริการสุขภาพที่มีหัวใจความเป็นมนุษย์จะพัฒนาให้คุ้มค่าและยั่งยืนได้อย่างไร" 

 

จากวิทยากรสองท่านคือ

- นพ.สกล สิงหะ  ประธานหน่วยชีวันตาภิบาล รพ.สงขลานครินทร์  และ

- นพ.อมร รอดคล้าย ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ 

 

ดำเนินรายการโดย 

- นพ.สมชัย พงษ์ธัญญะวิริยา  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง

 

Link คลิป VDO การเสวนาได้จาก file ข้างล่างนี้

 

Clip VDO 1  (28.1 MB)

Clip VDO 2  (292 MB)

Clip VDO 3  (47.9 MB)

Clip VDO 4  (158 MB)

Clip VDO 5  (84.3 MB)

 

(หมายเหตุ :  file นามสกุล mp4 แต่ขนาดไฟล์ใหญ่นิดหนึ่งครับ แนะนำ save file ก่อนครับ)

 

หากท่านไม่สะดวกในการ download VDO จากหน้านี้  สามารถเปิดดู VDO จาก Youtube หรือจาก webboard www.pharmyaring.com ได้เช่นเดียวกัน  โดย Link ได้ที่ http://www.pharmyaring.com/wbreply.php?id=307

 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317