หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   บทต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ใน “วันปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่รับใหม่ ปีงบประมาณ 2553” จากท่านผู้อำนวยการ (17-18/12/52)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง วันที่ : 23/12/52 11.17 น. ผู้อ่าน : 3112 คน

        

 

ยินดีต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกท่านสู่รั้วโรงพยาบาลยะหริ่ง  มาเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานสุขภาพที่จะมาให้บริการที่ดีแก่พี่น้องชาวยะหริ่ง

 

          ผู้รับบริการย่อมคาดหวังอยากได้ความพึงพอใจและบริการที่ดี มีมาตรฐาน เพราะฉะนั้น ผู้ให้บริการย่อมจะต้องพัฒนากรรบริการให้เป็นที่พึงพอใจ เช่นนี้แล้ว ความสุขก็จะเกิดขึ้นทั้งผู้รับและผู้ให้บริการ

 

          สิ่งสำคัญที่สุด คือ การมีจิตและวิญญาณของการให้บริการโดยการใช้หัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Health Care)

 

 

ลงชื่อ

 

สมชัย  พงษ์ธัญญะวิริยา

 

(นายแพทย์สมชัย  พงษ์ธัญญะวิริยา)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลยะหริ่ง

 

บทต้อนรับเจ้าหน้าที่ใหม่ใน “วันปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่รับใหม่ ปีงบประมาณ 2553” จากท่านผู้อำนวยการ (17-18/12/52), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317