หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   ข้อมูลอายุความคงตัวของยาฉีดที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 รายการยา (ข้อมูลได้รับทาง email เมื่อ 31 มีนาคม 2560) (24/5/60)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Service : DIS) โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี วันที่ : 24/05/60 16.25 น. ผู้อ่าน : 376 คน

Click Link  ที่นี่ เพื่อดูเอกสารแนบ  (ฉบับใหม่ล่าสุด) (ได้รับจากองค์การเภสัชกรรมเมื่อ 31 มีนาคม 2560 จากการประสานข้อมูลผ่านจดหมายอิเล็คทรอนิกส์)

 

เนื้อหา (เดิม) ที่เกี่ยวข้อง  http://www.pharmyaring.com/detail.php?c_id=720   

 

ทั้งนี้ ให้ยึดข้อมูลรายการยาที่ใหม่กว่า

สิ่งที่น่าสังเกตจากเอกสารฉบับใหม่ โดยเฉพาะ adrenaline injection ที่มีข้อมูลดังนี้

           ปัจจุบัน องค์การเภสัชกรรม ได้เลิกผลิต adrenaline สูตร 1.1 ในชื่อยา Adrenaline Injection 1mg/ml (Ampule สีชา 1ml) ซึ่ง lot สุดท้าย คือ J 560481 ผลิต 25 ม.ค. 57 เป็น สูตร 1.2 ในชื่อ Adrenaline GPO Injection 1mg/ml (Ampule สีชา 1ml) lot แรก S 570043 ผลิต 19 มี.ค. 2557  

            ตามข้อมูลระบุ  กรณี Adrenaline สูตร 1.2  ทาง อย.ระบุการเก็บรักษาที่ระบุบนฉลาก คือ อุณหภูมิไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส  ได้ 1.5 ปี  เก็บที่ 40 องศาเซลเซียน ได้ 6 เดือน  (เป็นข้อมูลเพื่อการขนส่งและการเก็บยาในที่ไม่มีการติดเครื่องปรับอากาศ)  และเก็บที่ 30 องศาเซลเซียน ได้ 18 เดือน  (ซึ่ง องค์การกำลังศึกษาอายุความคงตัวหากเก็บไว้ที่ 30 องศาเซลเซียส นาน 24 เดือนเช่นกัน)

ข้อมูลอายุความคงตัวของยาฉีดที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 รายการยา  (ข้อมูลได้รับทาง email เมื่อ 31 มีนาคม 2560)  (24/5/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317