หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 23/03/60 05.38 น. ผู้อ่าน : 151 คน

            เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2560 ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง โดย ภก.ประสิทธิ์. แวจูนา และ ภญ.มูนาดา แวนาแว ตัวแทนคณะกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คปสอ.ยะหริ่ง ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตาแกะ โดยนางรัตนา สุทธิมาศ , นายมูฮำหมัด หะยีสามะ, นางสาวฟัตฮียะห์ ตาแม ได้จัดประชุมเกี่ยวกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในชุมชนแก่ผู้นำชุมชน ได้แก่ โต๊ะอิหม่าม, อสม., กำนัน ในตำบลตาแกะ  โดยมีนายนิติ นิเดหะ สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งเป็นประธานในการเปิดงาน และมีตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนตำบลตาแกะมาร่วมรับฟัง แนวทางการดำเนินงานในชุมชน เพื่อให้เครือข่ายสามารถบอกต่อคนในชุมชนได้

 

สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง สาธารณสุขอำเภอยะหริ่งและตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม ร่วมนำเสนอเพื่อ awareness การใช้ยาสมเหตุผลในชุมชน (23/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317