หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 23/03/60 05.37 น. ผู้อ่าน : 158 คน

            ระหว่างวันที่ 21-22 มีนาคม 2560  ตัวแทนฝ่ายเภสัชรรมชุมชนโรงพยาบาลยะหริ่ง ได้แก่ ภญ.มูนาดา แวนาแว และ ภญ.นูรไอนา ดารามาลย์  ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ยาสมเหตุผลในสถานพยาบาลเขตสุขภาพที่ 12 ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่งในการประชุมมีการนำเสนอโปสเตอร์เกี่ยวกับการพัฒนา RDU ใน คปสอ.ยะหริ่ง ในชื่อโครงการ "ส่งเสริมการใช้ยาอย่างสมเหตุผล คนตาแกะปลอดภัย" และผลงานของ คปสอ.ยะหริ่ง ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทโปสเตอร์การพัฒนา RDU

 

ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุม RDU และนำเสนอผลงาน RDU คปสอ.ยะหริ่ง ณ โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (21-22/3/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317