หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี (12/1/60)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 13/01/60 00.28 น. ผู้อ่าน : 259 คน

            เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 มกราคม 2560 ภก.ประสิทธิ์ แวจูนา หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง  ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี  การประชุมครั้งนี้  มีวาระเพื่อการขับเคลื่อนนโยบาย RDU และวาง Roadmap เพื่อดำเนินกิจกรรม RDU step by step ให้สำเร็จตามตัวชี้วัดในปี 2562 นอกจากนี้ยังมีการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ 2559 ของแต่ละโรงพยาบาล เพื่อดูตัวเลขในภาพรวมระดับจังหวัด  รวมทั้งเสนอพิจารณาเพื่อทบทวนคำสั่งระดับจังหวัด โดยการเพิ่มจากตัวแทน รพ.สต.ร่วมด้วย

 

           การประชุมครั้งนี้  มี นพ.สุชาติ ศุภธราธาร อายุรแพทย์ โรงพยาบาลปัตตานี  ในฐานะประธานคณะกรรมการ Service Plan RDU ระดับจังหวัด ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม  มี นพ.อรัญ รอกา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทุ่งยางแดง และหัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรมจากโรงพยาบาลต่าง ๆ พร้อมตัวแทนคณะกรรมการจากสำนักงานธารณสุขจังหวัดปัตตานีเข้าร่วมด้วย

ภก.ประสิทธิ์  แวจูนา  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี  (12/1/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ภก.ประสิทธิ์  แวจูนา  หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมประชุมคณะกรรมการ RDU ระดับจังหวัด ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลปัตตานี  (12/1/60), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317