หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาและ RDU วิทยากรโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี (28/12/59)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 29/12/59 14.56 น. ผู้อ่าน : 234 คน

            เมื่อวันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2559 ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรม ได้แก่ ภก.อริษฎ์ อนุรักษ์อำพัน และ ภญ.มูนาดา แวนาแว ได้ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบยาและ RDU ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ห้องพิมพ์มาดา  โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี  จัดขึ้นโดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี  โดยได้รับเกียรติบรรยายจาก ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล จากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ผู้เข้ารับการอบรมวันนี้ เป็นตัวแทนแพทย์ เภสัชกร พยาบาล จากหน่วยงานต่าง ๆ ในจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส เข้าร่วม

ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาและ RDU วิทยากรโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี (28/12/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาและ RDU วิทยากรโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี (28/12/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ตัวแทนเภสัชกรจากฝ่ายเภสัชกรรมร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบยาและ RDU วิทยากรโดย ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ณ โรงแรมปาร์ควิว รีสอร์ท ปัตตานี (28/12/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317