หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   การใช้ Tramadol Hydrochloride ในเด็ก (28/06/59)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา (Drug Information Service ; DIS) ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 28/06/59 15.08 น. ผู้อ่าน : 3107 คน

การใช้ Tramadol Hydrochloride ในเด็ก

 

เรียบเรียงโดย  ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ, เภสัชกรชำนาญการ

โรงพยาบาลยะหริ่ง  ปัตตานี

 

(โครงสร้างโมเลกุลของยา Tramadol)

 

            ยา Tramadol Hydrochloride เป็นยาแก้ปวดในกลุ่ม Opioid (Non-narcotic) Analgesics analgesic สำหรับเป็นทางเลือกในกรณี moderate to moderately-severe pain & chronic pain และทำให้เกิดผลเสพติดน้อยกว่ายา morphine มาก

           

            ในการปฏิบัติงาน  มักพบคำถามว่ายานี้สามารถใช้ได้ผู้ป่วยเด็กได้หรือไม่   ในการนำเข้ายา Tramadol ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง ได้ยึดข้อมูลความปลอดภัยของการใช้ยานี้ในเด็กตามข้อมูลจาก micromedex และ medscape (แหล่งข้อมูลฝั่งสหรัฐอเมริกา) เป็นหลัก ที่ระบุว่า  ไม่แนะนำให้ใช้ยานี้ในเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปี (medscape) หรือ 17 ปี  (micromedex)  เนื่องจากไม่มีข้อมูลความปลอดภัยและประสิทธิภาพในกลุ่มนี้  ในขณะที่ข้อมูลจากบริษัทยา เช่น ชื่อการค้า Trosic ได้ระบุว่าสามารถใช้ได้ในเด็กอายุมากกว่า 14 ปี  รวมทั้งข้อมูลจาก medsafe (นิวซีแลนด์) ที่ระบุให้ได้ตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

 

            อย่างไรก็ตาม  ยังมีข้อมูลจากฝั่งยุโรป เช่น

·        UK ที่ระบุว่า  ยา Tramadol Hydrocholoride ได้รับ licensed ให้ใช้ในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไป  และสามารถใช้ยาในขนาดทั่วไปในผู้ใหญ่ได้

·        ฝรั่งเศส  อนุญาตให้ใช้ในอายุ 3 ปีขึ้นไป  ในขนาด 1-2 mg/kg โดยวิธีการรับประทาน  และสามารถให้ซ้ำขนาดเดิมได้ 3-4 ครั้งต่อวัน 

·        เยอรมัน  อนุญาตให้ใช้ยาได้ในเด็กอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป  ในขนาดเท่ากับที่แนะนำในฝรั่งเศส 

 

            นอกจากการให้ยาในรูปแบบรับประทานแล้ว  ยังสามารถให้ยาในรูปแบบยาฉีดในเด็กได้อีกด้วย  โดยใช้ขนาดยาเช่นเดียวกับที่ใช้ในรูปแบบรับประทาน

           

            ปัญหาคือ  ขนาดยารับประทานหากขนาดต่ำกว่า 50mg (แคปซูลหรือยาเม็ดมักผลิตในขนาด 50mg/cap) อาจไม่สะดวกในการให้ยา

 

            อย่างไรก็ตาม  สามารถผลิตยานี้ในรูปแบบ suspension ได้  ในขนาดความแรง 5mg/ml  เตรียมโดยการบดยาเม็ด (จำนวน 6 เม็ด = 300mg) ผสมด้วยสารละลายผสม Strawberry syrup และ Ora-Plus (ในสัดส่วน 1:1) หรือสารละลาย Ora-Sweet และ Ora-Plus (ในสัดส่วน 1:1) (ส่วนผสม 30ml+30ml ของแต่ละสารละลาย รวมเป็น 60ml) (ความเข้มข้นสุดท้ายได้  300mg/60ml หรือ 5mg/ml)  ซึ่งสามารถมีอายุความคงตัวหลังเตรียมได้ 90 วัน (แนะนำเก็บในตู้เย็นหลังเตรียมยาเสร็จ  แต่สามารถเก็บที่อุณหภูมิห้องได้)  [ทั้งนี้ บริบทโรงพยาบาลชุมชน เช่น รพ.ยะหริ่ง ไม่ได้มีสารละลายสำหรับเตรียมยาเหล่านี้ในโรงพยาบาลแต่อย่างใด]

 

            สิ่งที่ห่วงกังวลประการหนึ่งในการใช้ยานี้คือ  โอกาสของการเกิดการถอนพิษยา ที่พบมีรายงานเช่นกัน  โดยเฉพาะในรายที่ได้รับยาปริมาณสูง และได้รับยานาน ๆ  รวมทั้งในรายที่มีปัญหาเสพติดสารเสพติดกลุ่ม Opioid หรือรายที่มีอาการถอนพิษสารเสพติดกลุ่ม Opioid มาก่อน

 

Short Note about Tramaol Injection :

  • Tramadol injection (50mg/ml)  สามารถบริหารด้วยวิธี imฉีดเข้า iv โดยตรง ช้า ๆ ใช้เวลามากกว่า 2-3 นาที หรือสามารถให้แบบ iv infusion ได้แต่ต้องเจือจางก่อน
  • Maximum Daily Dose : Immediate Releae = 400mg,  Extended Release = 300mg
  • สารน้ำที่ใช้เจือจาง :  NSS, D5W
  • อาการข้างเคียง : Vertigo, Constipation, Postural Hypotension, Flushing, เหงื่อออกมากปากแห้งอ่อนแรงคลื่นไส้/อาเจียนชัก

 

ข้อมูลต้นฉบับการเตรียม Tramadol Suspension

Tramadol

 

Tramadol hydrochloride (C16H25NO2.HCl, MW 299.84, Ultram®) is a white, bitter, crystalline and odorless powder. It is readily soluble in water and ethanol and has a pKa of 9.41. The partition coefficient is 1.35 at pH 7. Tramadol is commercially available as 50 mg film-coated tablets and in combination with acetaminophen. The tablets also contain corn starch, hydroxypropyl methylcellulose, lactose, magnesium stearate, microcrystalline cellulose, polyethylene glycol, polysorbate 80, sodium starch glycolate, titanium dioxide and wax. The suspensions were prepared by counting out six 50 mg Ultram tablets. The tablets were pulverized in a glass mortar to a fine powder. Thirty mL of Ora-Plus was mixed with 30 mL of either strawberry syrup or

 

Ora-Sweet SF and vigorously stirred. The mortar was rinsed with about 15 mL of the vehicle and mixed well. The contents were transferred to a 60 mL calibrated amber plastic prescription bottle. The mortar was rinsed with about 15 mL of the vehicle mixture and transfer and the contents added to the bottle. This was repeated as necessary with sufficient vehicle to final volume and mixed well. The study results showed that all formulations were stable for up to 90 days. The initial and final pH values at both temperatures ranged from 4.30 to 4.34.

 

PERCENT TRAMADOL HYDROCHLORIDE REMAINING AFTER STORAGE FOR UP TO 90

DAYS AT EITHER REFRIGERATED OR ROOM TEMPERATURE

Time (days)

Refrigerated Temperature

Room Temperature

Ora Plus/Ora Sweet SF

Ora Plus/Strawberry

Ora Plus/Ora Sweet SF

Ora Plus/Strawberry

7

100.62

100.4

100.79

100.2

14

100.28

99.28

100.59

100.0

30

100.39

99.51

100.51

99.94

60

99.57

100.75

100.75

99.04

90

100.98

100.79

100.79

100.49

http://www.perrigo.com/business/pdfs/Sec%20Artem%2014.3.pdf

 

แหล่งข้อมูลอ้างอิง :

-Loyd V. Allen Jr. , Stability of Extemporaneously Prepared Oral Liquid Formulations-Part V : Current & Practical Compounding Information for the Pharmacist.  Available from Internet at http://www.perrigo.com/business/pdfs/Sec%20Artem%2014.3.pdf   (Accessed 28th June 2016)

-Sweetman SC., Martindale : The Complete Drug Reference, 36th Edition, Pharmaceutical Press, 2009, pp130-132

http://www.pharminfotech.co.nz/manual/Formulation/mixtures/tramadol.htm

http://www.pharminfotech.co.nz/manual/Formulation/bsheets/Tramadol%20Oral%20Liquid%20NZS_1.pdf

file:///C:/Users/USER/Downloads/Tramadol%20Oral.pdf

https://www.drugs.com/ppa/tramadol.html

การใช้ Tramadol Hydrochloride ในเด็ก  (28/06/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317