หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง ; Eurofer :Iron(III)Hydroxide Polymaltose complex [IPC] 10mg equivalent iron/1ml (11/5/59)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา Drug Information Service (DIS) ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 11/05/59 16.00 น. ผู้อ่าน : 3202 คน

ข้อดีของ IPC

·       Oral Lethal dose ,LD50 ของ IPC สูงกว่า Ferrous sulfate (ปลอดภัยกว่า)

·       อาการข้างเคียงของยาธาตุเหล็ก พบว่า IPC ทำให้ฟันมีคราบสีดำ อาเจียน ท้องผูก อาการ ท้องร่วง น้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ ferrous sulfate

·       ปฏิกิริยาระหว่างยา  เช่น Calcium, Aluminium hydroxide พบว่ายาเหล่านี้ไม่มีผลต่อการดูดซึม IPC (แต่ ferrous ทั่วไปมีผล)

·       IPC กินพร้อมอาหาร ได้ ไม่มีปัญหาการดูดซึมยา

·       IPC Eurofer กลิ่นหอม รสชาติน่ารับประทานกว่า

 

·       ขนาดยาที่ใช้ :

o   ขนาดสำหรับป้องกัน  :  ตามตารางแนบท้าย

o   ขนาดสำหรับรักษา : เด็ก : 4-6mg/kg/day แบ่งให้ 2-3 ครั้ง (30 วัน) à  ตรวจเลือดเพื่อหา Hb หรือ CBC เมื่อครบการรักษา 4 สัปดาห์  หากการรักษาได้ผล คือ ค่า Hb สูงขึ้นเกิน 1g/dL (แสดงว่าร่างกายตอบสนองต่อการรักษาด้วยธาตุเหล็ก) à  กินยาเสริมธาตุเหล็กขนาดรักษาต่ออีก 60 วัน  à แล้วจึงลดขนาดการให้เป็นสัปดาห์ละครั้ง เพื่อป้องกัน

 

Click เอกสารแนบ pdf

แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง ; Eurofer :Iron(III)Hydroxide Polymaltose complex [IPC]  10mg equivalent iron/1ml (11/5/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง ; Eurofer :Iron(III)Hydroxide Polymaltose complex [IPC]  10mg equivalent iron/1ml (11/5/59), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317