หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Dicyclomine (10mg/tab) (หรือ Dicycloverine)(27/11/58)  
 
  ที่มา : งานบริการสารสนเทศทางยา Drug Information Service โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 27/11/58 10.09 น. ผู้อ่าน : 2370 คน

Dicyclomine (10mg/tab) (หรือ Dicycloverine) for Irritable Bowel Syndrome

เหตุผลการนำเข้า

·        ใช้ทดแทน Hyoscine N Butyl Bromide (Buscopan) ที่มีแนวโน้มมูลค่ายาสูงขึ้นเกินกว่าราคากลางยา เนื่องจากเคมียามีมูลค่าเพิ่มขึ้น

·        จัดเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ (บัญชี ก.) เช่นเดียวกับ Buscopan

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

·        ข้อบ่งใช้ :  บรรเทาอาการที่เกิดจากการบีบเกร็งกล้ามเนื้อเรียบของทางเดินอาหาร

·        Pregnancy : US FDA (Cat B);  ADEC  Australia (Cat B1)

·        Lactation : มี case report ให้ยาในหญิงให้นมบุตร ทารกเกิด apnea ข้อมูลจาก Briggs G Gerald (2008) ระบุ Limited Human Data – Potential Toxicity  (ไม่ควรให้ในหญิงให้นมบุตร)

·        เด็กต่ำกว่า 6 เดือน : ห้ามใช้

·        ขนาดยาที่ใช้ : (สามารถกินก่อนหรือหลังอาหารได้)

-          >6 เดือน ถึง 1 ปี : 5mg PO q6-8hr; ไม่เกิน 20mg/day PO

-          เด็ก 1-12 ปี : 10mg PO q6-8hr; ไม่เกิน 40mg/day PO

-          ผู้ใหญ่ : 20mg PO q6hr ; สูงสุดไม่เกิน 160mg/day

·        อาการข้างเคียงที่เกิดบ่อย (ไม่รุนแรง) : อาเจียน (14%), ปากแห้ง (33%), เวียนหัว (40%), อ่อนเพลีย (7%)  มองภาพเบลอ (27%), ง่วง (9%) รู้สึกสับสน (6%)

·        อาการข้างเคียงเกิดไม่บ่อย (รุนแรง) : Apnea, Dyspnea, Seizure, Poor Muscle Tone, Syncope, Anaphylaxis

 

Ref :

·        - Briggs GG, Freeman RK, Yaffe SJ . Drugs in pregnancy and lactation, 8th ed. Baltimore. Williams & Wilkins. 2008.

·        -medscape  ; http://reference.medscape.com/drug/bentyl-dicyclomine-341987

·        -Micromedex, 2015 , Truven Healht Analytics 

·        -คู่มือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เล่ม 1 ยาระบบทางเดินอาหาร (2008) สำนักงานประสานการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ  กองควบคุมยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

 

สรุปเนื้อหา โดย  ภก.สุฟยาน ลาเต๊ะ  เภสัชกรชำนาญการ  โรงพยาบาลยะหริ่ง

 

แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Dicyclomine (10mg/tab) (หรือ Dicycloverine)(27/11/58), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317