หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
   กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง (27/6/57)  
 
  ที่มา : งานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง วันที่ : 30/06/57 01.26 น. ผู้อ่าน : 1123 คน

            เมื่อวันศุกร์ ที่ 27 มิถุนายน 2557 ศูนย์คุณภาพ ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาบุคลากร โรงพยาบาลยะหริ่ง จัดกิจกรรมสานฝันปันปัญญา  ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  ครั้งนี้มีการนำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง ทั้งที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือกไปประกวดในระดับจังหวัดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา (ที่โรงแรมซีเอส) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับโรงพยาบาลยะหริ่ง  มีการร่วมวิพากษ์และแทรกองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือและเทคนิคต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมพัฒนาคุณภาพจากทีมวิชาการ ศูนย์คุณภาพอีกด้วย

กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง กิจกรรมสานฝันปันปัญญา นำผลงานการพัฒนาคุณภาพทั้งหมดของ รพ.ยะหริ่ง มาแลกเปลียนเรียนรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงพยาบาลยะหริ่ง  (27/6/57), ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง
 
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317