หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแหลมโพธิ์ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลแหลมโพธิ์
วันที่ : 11/12/52 ผู้อ่าน : 2256 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตาลีอายร์ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตาลีอายร์
วันที่ : 08/12/52 ผู้อ่าน : 1516 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปุลากงศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปุลากง
วันที่ : 08/12/52 ผู้อ่าน : 1582 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปาตาบูดีศูนย์สุขภาพชุมชนบ้านปาตาบูดี
วันที่ : 13/09/52 ผู้อ่าน : 1719 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลมะนังยงศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลมะนังยง
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1311 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลจะรังศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลจะรัง
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1358 คน
       
รูป สำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหริ่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอยะหริ่ง
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 2130 คน
       
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลสาบัน
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1286 คน
       
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลราตาปันยัง
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1251 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบาโลยศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบาโลย
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1338 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตอหลังศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตอหลัง
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1255 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตาแกะศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตาแกะ
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1465 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตันหยงจึงงาศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตันหยงจึงงา
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1345 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลยามูศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลยามู
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1706 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตะโละ
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1480 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางปูศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลบางปู
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 2117 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตันหยงดาลอศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลตันหยงดาลอ
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1543 คน
       
ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลหนองแรต
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1221 คน
       
รูป ศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปิยามุมังศูนย์สุขภาพชุมชนตำบลปิยามุมัง
วันที่ : 06/09/52 ผู้อ่าน : 1459 คน
       
 
Page : 1
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317