หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป  	แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ : Eurartesim (dihydroartemisinin/piperaquine 40mg/320mg tab) for p.f. malaria (12/1/60) แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ : Eurartesim (dihydroartemisinin/piperaquine 40mg/320mg tab) for p.f. malaria (12/1/60)
วันที่ : 12/01/60 ผู้อ่าน : 586 คน
       
รูป แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง ; Eurofer :Iron(III)Hydroxide Polymaltose complex [IPC] 10mg equivalent iron/1ml (11/5/59)แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง ; Eurofer :Iron(III)Hydroxide Polymaltose complex [IPC] 10mg equivalent iron/1ml (11/5/59)
วันที่ : 11/05/59 ผู้อ่าน : 3201 คน
       
รูป ข้อมูลยาฉุกเฉินนำเข้าใหม่ ตามนโยบาย Service Plan จังหวัดปัตตานี ; Amiodarone Inj (150mg/3ml/ampule) ; Levophed (Norepinephrine 1mg/ml ; ขนาดบรรจุ 4ml) ; Adenosine (Adenocor) (ขนาดบรรจุ 6mg/2ml ต่อ ampule) (up load 27/11/58)ข้อมูลยาฉุกเฉินนำเข้าใหม่ ตามนโยบาย Service Plan จังหวัดปัตตานี ; Amiodarone Inj (150mg/3ml/ampule) ; Levophed (Norepinephrine 1mg/ml ; ขนาดบรรจุ 4ml) ; Adenosine (Adenocor) (ขนาดบรรจุ 6mg/2ml ต่อ ampule) (up load 27/11/58)
วันที่ : 27/11/58 ผู้อ่าน : 1100 คน
       
รูป ข้อมูลยา SK , Streptokinase ยานำเข้าตาม Service Plan จังหวัดปัตตานี (Up load เมื่อ 27/11/58)ข้อมูลยา SK , Streptokinase ยานำเข้าตาม Service Plan จังหวัดปัตตานี (Up load เมื่อ 27/11/58)
วันที่ : 27/11/58 ผู้อ่าน : 1055 คน
       
รูป แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Dicyclomine (10mg/tab) (หรือ Dicycloverine)(27/11/58)แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Dicyclomine (10mg/tab) (หรือ Dicycloverine)(27/11/58)
วันที่ : 27/11/58 ผู้อ่าน : 2369 คน
       
รูป แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Pioglitazone 30mg Tablet (26/3/57)   แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Pioglitazone 30mg Tablet (26/3/57)
วันที่ : 26/03/57 ผู้อ่าน : 1531 คน
       
รูป แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : KCl Syrup (ยานี้นำเข้ามาตั้งแต่ 28/1/56 แล้วครับ แต่ไม่ได้นำข้อมูลยามาเผยแพร่ไว้) (7/3/57)แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : KCl Syrup (ยานี้นำเข้ามาตั้งแต่ 28/1/56 แล้วครับ แต่ไม่ได้นำข้อมูลยามาเผยแพร่ไว้) (7/3/57)
วันที่ : 07/03/57 ผู้อ่าน : 7340 คน
       
รูป แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Omeprazole Injection (14/1/57)   แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Omeprazole Injection (14/1/57)
วันที่ : 14/01/57 ผู้อ่าน : 1383 คน
       
รูป แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Nataral, Amoxycillin 250mg/5ml Dry Syrup, Inhalex Forte 4ml vial for NB, Glybenclamide, Pioglitazone (4/12/56)แจ้งความเคลื่อนไหวยาในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : Nataral, Amoxycillin 250mg/5ml Dry Syrup, Inhalex Forte 4ml vial for NB, Glybenclamide, Pioglitazone (4/12/56)
วันที่ : 04/12/56 ผู้อ่าน : 1230 คน
       
รูป แจ้งข่าวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : 4% Chlorhexidine Solution (14/8/56)แจ้งข่าวยาใหม่ในบัญชียาโรงพยาบาลยะหริ่ง : 4% Chlorhexidine Solution (14/8/56)
วันที่ : 14/08/56 ผู้อ่าน : 1627 คน
       
รูป แจ้งข่าวยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลใหม่ : Hydrocortisone Injection 100 mg/vial (19/4/55)แจ้งข่าวยาเข้าบัญชียาโรงพยาบาลใหม่ : Hydrocortisone Injection 100 mg/vial (19/4/55)
วันที่ : 19/04/55 ผู้อ่าน : 5611 คน
       
รูป แจ้งข่าวยาใหม่ : ได้แก่ สมุนไพร 3 ชนิด ; ฟ้าทะลายโจรแคปซูล, เพชรสังฆาตแคปซูล ใบมะขามแขกแคปซูล และยานำเข้าทดแทนยาเดิม คือ Lindane 1% (14/2/55)แจ้งข่าวยาใหม่ : ได้แก่ สมุนไพร 3 ชนิด ; ฟ้าทะลายโจรแคปซูล, เพชรสังฆาตแคปซูล ใบมะขามแขกแคปซูล และยานำเข้าทดแทนยาเดิม คือ Lindane 1% (14/2/55)
วันที่ : 14/02/55 ผู้อ่าน : 1580 คน
       
รูป แจ้งข่าวยาใหม่ : Inhalex (Ipratropium 0.25 mg + Fenoterol 0.5 mg per 1ml) (14/12/54)แจ้งข่าวยาใหม่ : Inhalex (Ipratropium 0.25 mg + Fenoterol 0.5 mg per 1ml) (14/12/54)
วันที่ : 14/12/54 ผู้อ่าน : 9920 คน
       
รูป แจ้งข่าวยานำเข้าบัญชียาใหม่ : Ambroxol tablet และยาแก้ไอมะขามป้อม ชนิดน้ำ (5/9/54)แจ้งข่าวยานำเข้าบัญชียาใหม่ : Ambroxol tablet และยาแก้ไอมะขามป้อม ชนิดน้ำ (5/9/54)
วันที่ : 05/10/54 ผู้อ่าน : 1812 คน
       
รูป แจ้งข่าวยามาใหม่ : Tramadol Injection 50mg/ml บรรจุ 2ml/amp. สำหรับ Moderate to severe pain & chronic pain (29/6/54)แจ้งข่าวยามาใหม่ : Tramadol Injection 50mg/ml บรรจุ 2ml/amp. สำหรับ Moderate to severe pain & chronic pain (29/6/54)
วันที่ : 29/06/54 ผู้อ่าน : 10870 คน
       
รูป แจ้งข่าวยามาใหม่ : Captopril 25 mg สำหรับ Hypertensive crises (29/6/54)แจ้งข่าวยามาใหม่ : Captopril 25 mg สำหรับ Hypertensive crises (29/6/54)
วันที่ : 29/06/54 ผู้อ่าน : 5897 คน
       
รูป แจ้งข่าวยามาใหม่ : Ciprofloxacin 250 mg (กลุ่ม Fluoroquinolones) เพิ่มเติมจากเดิมคือ Norfloxacin&Ofloxacin (24/6/54)แจ้งข่าวยามาใหม่ : Ciprofloxacin 250 mg (กลุ่ม Fluoroquinolones) เพิ่มเติมจากเดิมคือ Norfloxacin&Ofloxacin (24/6/54)
วันที่ : 24/06/54 ผู้อ่าน : 9303 คน
       
รูป แจ้งข่าวการให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน โฟเลท และเหล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร (27/5/54)แจ้งข่าวการให้ยาเม็ดเสริมไอโอดีน โฟเลท และเหล็ก แก่หญิงตั้งครรภ์และหญิงให้นมบุตร (27/5/54)
วันที่ : 27/05/54 ผู้อ่าน : 2814 คน
       
รูป แจ้งข่าวยามาใหม่ : Ambroxol Syrup (30 mg/5 ml) แทน Bromhexine Syrup (15/5/54)แจ้งข่าวยามาใหม่ : Ambroxol Syrup (30 mg/5 ml) แทน Bromhexine Syrup (15/5/54)
วันที่ : 15/05/54 ผู้อ่าน : 3327 คน
       
รูป แจ้งข่าวยามาใหม่ : Kalimate (Calcium polystyrene sulfonate) (สำหรับลด K) และ Fenofibrate (แทน Gemfibrozil) (29/4/54)แจ้งข่าวยามาใหม่ : Kalimate (Calcium polystyrene sulfonate) (สำหรับลด K) และ Fenofibrate (แทน Gemfibrozil) (29/4/54)
วันที่ : 29/04/54 ผู้อ่าน : 39077 คน
       

 

 
Page : 1 2Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317