หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
รูป รายการยาฉีดที่มีโอกาสใช้ในโรงพยาบาลชุมชนและข้อกำหนดด้านการป้องกันแสง (5/10/60)รายการยาฉีดที่มีโอกาสใช้ในโรงพยาบาลชุมชนและข้อกำหนดด้านการป้องกันแสง (5/10/60)
วันที่ : 05/10/60 ผู้อ่าน : 919 คน
       
รูป Omeprazole ฉีด ในเด็กเล็ก ๆ มีข้อมูลหรือไม่ ? อย่างไร ? (5/9/60)Omeprazole ฉีด ในเด็กเล็ก ๆ มีข้อมูลหรือไม่ ? อย่างไร ? (5/9/60)
วันที่ : 05/09/60 ผู้อ่าน : 158 คน
       
รูป ข้อมูลอายุความคงตัวของยาฉีดที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 รายการยา (ข้อมูลได้รับทาง email เมื่อ 31 มีนาคม 2560) (24/5/60)ข้อมูลอายุความคงตัวของยาฉีดที่ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม จำนวน 10 รายการยา (ข้อมูลได้รับทาง email เมื่อ 31 มีนาคม 2560) (24/5/60)
วันที่ : 24/05/60 ผู้อ่าน : 376 คน
       
รูป ยาพยาธิ์ Albendazole กับข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร (30/3/60)ยาพยาธิ์ Albendazole กับข้อมูลความปลอดภัยในเด็ก หญิงมีครรภ์ และหญิงให้นมบุตร (30/3/60)
วันที่ : 30/03/60 ผู้อ่าน : 571 คน
       
รูป PPIs จ่ายควบคู่ในผู้ป่วยได้รับ Low dose ASA 81mg : บริบทโรงพยาบาลชุมชนPPIs จ่ายควบคู่ในผู้ป่วยได้รับ Low dose ASA 81mg : บริบทโรงพยาบาลชุมชน
วันที่ : 16/08/59 ผู้อ่าน : 1110 คน
       
รูป การใช้ Tramadol Hydrochloride ในเด็ก (28/06/59)การใช้ Tramadol Hydrochloride ในเด็ก (28/06/59)
วันที่ : 28/06/59 ผู้อ่าน : 3107 คน
       
รูป Interval of Ampicillin Injection ที่เหมาะสมใน Neonate ควรเป็นอย่างไร (1/6/59)Interval of Ampicillin Injection ที่เหมาะสมใน Neonate ควรเป็นอย่างไร (1/6/59)
วันที่ : 01/06/59 ผู้อ่าน : 1174 คน
       
รูป การใช้ยา Dimenhydrinate Injection ในเด็ก (20/4/59)การใช้ยา Dimenhydrinate Injection ในเด็ก (20/4/59)
วันที่ : 20/04/59 ผู้อ่าน : 1030 คน
       
รูป นานาคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าผิดนัด (6/12/58)นานาคำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าผิดนัด (6/12/58)
วันที่ : 06/12/58 ผู้อ่าน : 2715 คน
       
รูป ข้อมูลการปรับขนาดยาวัณโรคพื้นฐานตามสภาพไตหรือตับของผู้ป่วย (13/2/58)ข้อมูลการปรับขนาดยาวัณโรคพื้นฐานตามสภาพไตหรือตับของผู้ป่วย (13/2/58)
วันที่ : 13/02/58 ผู้อ่าน : 2241 คน
       
รูป ความปลอดภัยของ Ketoconazole ในสตรีมีครรภ์ (26/3/57)ความปลอดภัยของ Ketoconazole ในสตรีมีครรภ์ (26/3/57)
วันที่ : 26/03/57 ผู้อ่าน : 1102 คน
       
รูป ร่วมเรียนรู้กรณีศึกษา Pharmaceutical Care ระดับชุมชน : ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมกับนักสุขภาพครอบครัว คปสอ.ยะหริ่ง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต.มะนังยง (24/12/56)ร่วมเรียนรู้กรณีศึกษา Pharmaceutical Care ระดับชุมชน : ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมกับนักสุขภาพครอบครัว คปสอ.ยะหริ่ง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต.มะนังยง (24/12/56)
วันที่ : 06/01/57 ผู้อ่าน : 1564 คน
       
รูป ร่วมเรียนรู้กรณีศึกษา Pharmaceutical Care ระดับชุมชน : ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมกับนักสุขภาพครอบครัว คปสอ.ยะหริ่ง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต.จะรัง (17/12/56)ร่วมเรียนรู้กรณีศึกษา Pharmaceutical Care ระดับชุมชน : ตัวแทนฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลยะหริ่ง ร่วมกับนักสุขภาพครอบครัว คปสอ.ยะหริ่ง ออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วย ต.จะรัง (17/12/56)
วันที่ : 27/12/56 ผู้อ่าน : 1448 คน
       
รูป การใช้ 4% Chlorhexidine เช็ดสะดือทารกแรกคลอด : มิติใหม่ เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งกว่า (7/8/56)การใช้ 4% Chlorhexidine เช็ดสะดือทารกแรกคลอด : มิติใหม่ เพื่อความปลอดภัยที่ดียิ่งกว่า (7/8/56)
วันที่ : 07/08/56 ผู้อ่าน : 2505 คน
       
รูป Maximum daily dose ของยาที่มีทั้งยาในรูปแบบเม็ดรับประทานและยาฉีด เพื่อไม่ให้เกินกว่าขนาดสูงสุดต่อวัน (16/11/55)Maximum daily dose ของยาที่มีทั้งยาในรูปแบบเม็ดรับประทานและยาฉีด เพื่อไม่ให้เกินกว่าขนาดสูงสุดต่อวัน (16/11/55)
วันที่ : 16/11/55 ผู้อ่าน : 1908 คน
       
รูป แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นคำตอบจาก อ.ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี กรณี Start ยา TB ตอนไหน หาก film เข้าได้กับ TB แต่ smear negative (18/8/55)แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นคำตอบจาก อ.ดร.พญ.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี กรณี Start ยา TB ตอนไหน หาก film เข้าได้กับ TB แต่ smear negative (18/8/55)
วันที่ : 18/08/55 ผู้อ่าน : 1891 คน
       
รูป ความปลอดภัยของยาลดความดันโลหิตสูงในหญิงที่ให้นมบุตร (25/7/55)ความปลอดภัยของยาลดความดันโลหิตสูงในหญิงที่ให้นมบุตร (25/7/55)
วันที่ : 25/07/55 ผู้อ่าน : 1762 คน
       
รูป คำแนะนำสำหรับ ประชาชนเมื่อยกระดับการควบคุมยาสูตรผสม Pseudoephedrine เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555) (8/4/55)คำแนะนำสำหรับ ประชาชนเมื่อยกระดับการควบคุมยาสูตรผสม Pseudoephedrine เป็นวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 (ตั้งแต่ 4 เมษายน 2555) (8/4/55)
วันที่ : 08/04/55 ผู้อ่าน : 1555 คน
       
รูป ข้อมูลความปลอดภัยของ Enalapril กับสตรีมีครรภ์ (3/3/55)ข้อมูลความปลอดภัยของ Enalapril กับสตรีมีครรภ์ (3/3/55)
วันที่ : 03/03/55 ผู้อ่าน : 2686 คน
       
รูป ข้อมูลยา Salbutamol Nebulizing Solution for Inhalation สำหรับพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เครือข่ายบริการสุขภาพยะหริ่ง (14/12/54)ข้อมูลยา Salbutamol Nebulizing Solution for Inhalation สำหรับพยาบาลวิชาชีพประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) เครือข่ายบริการสุขภาพยะหริ่ง (14/12/54)
วันที่ : 14/12/54 ผู้อ่าน : 32999 คน
       
 
Page : 1 2345Next
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317