หน้าแรก   สถานีอนามัยและ PCU   บัญชียา   มุมดาวน์โหลด   เว็บบอร์ด 
ยินดีต้อนรับสู่ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ; Welcome to Pharmacy Department, Yaring Hospital ; Selamat Datang Ke Bahagian Farmasi, Yaring Hospital
โรงพยาบาลยะหริ่ง
ประวัติโรงพยาบาลยะหริ่ง
คณะกรรมการบริหาร
ข้อมูลทั่วไป อ.ยะหริ่ง
นโยบายวิสัยทัศน์และพันธกิจ
หอเกียรติยศ
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพ
สิทธิผู้ป่วย 10 ประการ
คำขยายความสิทธิผู้ป่วย
มุมกิจกรรมและกีฬา
 

ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
โครงสร้างฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน
งานบริการผู้ป่วยนอก-ผู้ป่วยใน
Ambulatory Care
งานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข
 

การพัฒนาระบบยา
High Alert Drug
นโยบายความปลอดภัยด้านยา (Drug Safety Policy)
การป้องกันความคลาดเคลื่อนทางยา
ระบบการกระจายยาแบบ One Day Dose
การประเมินความเหมาะสมในการใช้ยา (DUE)
Drug Reconciliation
ผลการประชุมคณะกรรมการเภสัชบำบัด (PTC)
การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด้านยาสู่ประชาชน
การกระจายยาสู่เครือข่ายบริการสุขภาพด้วยระบบ Delivery Logistic
ตัวอย่างกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ (CQI) ด้านยาเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
Pharmacy Department Service Profile
KPI Template เภสัชกรรมและระบบยา
โรงพยาบาลส่งเสริมการใช้ยาสมเหตุผล (RDU Hospital)
เอกสารความรู้/แผ่นพับด้านยาสำหรับประชาชน
    
 
Service Profile ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ปรับปรุง พฤศจิกายน 2553
วันที่ : 23/11/53 ผู้อ่าน : 3044 คน
       การเขียน Service Profile ระดับหน่วยงาน ควรเขียนเพื่อประเมินตนเองอย่างต่อเนื่อง และหาโอกาสพัฒนาที่ได้จากการตอบ Service Profile นำไปปรับปรุงระบบการทำงาน  อย่างไรก็ตาม การเขียน Service Profile ที่ดีนั้นเขียนได้ยาก ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน รพ.ยะหริ่ง จึงนำมาเป็นตัวอย่างเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งอาจไม่ใช่ตัวอย่างที่ดีที่สุดหรือถูกต้องที่สุดแต่ประการใด
Service Profile ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง New Update ก.พ. 2553 (ฉบับร่าง)
วันที่ : 18/05/53 ผู้อ่าน : 18052 คน
       Service Profile ฉบับนี้ เป็นเพียงฉบับร่างเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ยังไม่แล้วเสร็จ และยังไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด หรือถูกต้องที่สุด เนื่องจากตามความเห็นของอาจารย์จาก สรพ.ยังระบุว่า เขียนเยอะเกินไป ต้องตัดทอนมากกว่านี้ และกระชับมากกว่านี้ แม้จะไม่ใช่สิ่งที่ดีที่สุด แต่เราก็ต้องการนำเสนอเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อไปครับ
Unit Profile ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลยะหริ่ง ปีงบประมาณ 2551 (upload เมื่อ 3/2/53)
วันที่ : 03/02/53 ผู้อ่าน : 2082 คน
       
 
Page : 1
ส่งหน้านี้ให้เพื่อนอ่าน
Copy Right © 2010 โรงพยาบาลยะหริ่ง ที่อยู่ 183 ม.2 ต.ยามู อ.ยะหริ่ง ปัตตานี
โทรศัพท์. 073-491316 หรือ 073-491013 ต่อ 106 (ห้องยา) โทรสาร 073-491317